ผู้บริหาร

นายกิตติพงศ์ ณ นคร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/06/2022
ปรับปรุง 15/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 1235654
Page Views 1247863
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา กรูด กาญจนดิษฐ์
2 โรงเรียนวัดเขานางเภา กรูด กาญจนดิษฐ์ 077-452381
3 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน กรูด กาญจนดิษฐ์
4 โรงเรียนบ้านไสใน กรูด กาญจนดิษฐ์
5 โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ กรูด กาญจนดิษฐ์
6 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ กรูด กาญจนดิษฐ์
7 โรงเรียนวัดกาญจนาราม กะแดะ กาญจนดิษฐ์
8 โรงเรียนอนุบาลขวัญชนก กะแดะ กาญจนดิษฐ์
9 โรงเรียนบ้านคลองสระ คลองสระ กาญจนดิษฐ์ 077408098
10 โรงเรียนบ้านม่วงลีบ คลองสระ กาญจนดิษฐ์
11 โรงเรียนวัดคงคาล้อม คลองสระ กาญจนดิษฐ์
12 โรงเรียนบ้านไสตอ ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
13 โรงเรียนวัดพุฒ ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
14 โรงเรียนบ้านห้วยโศก ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
15 โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
16 โรงเรียนบ้านสะพานกฐิน ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
17 โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ 077-318214
18 โรงเรียนบ้านห้วยด่าน ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
19 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
20 โรงเรียนวัดกงตาก ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
21 โรงเรียนวัดปากคู ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
22 โรงเรียนบ้านไสขาม ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ 077452245
23 โรงเรียนบ้านควนราชา ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
24 โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ 077244202
25 โรงเรียนวัดนิกรประสาท ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์
26 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ 0-7732-4545
27 โรงเรียนบ้านทับท้อน ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ 077-318185
28 โรงเรียนวัดเขาแก้ว ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์
29 โรงเรียนบ้านบ่อโฉลก ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์
30 โรงเรียนบ้านควนนิมิต ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์
31 โรงเรียนบ้านวังหวาย ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์
32 โรงเรียนบ้านคลองกรูด ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์
33 โรงเรียนวัดดอนยาง ท่าทอง กาญจนดิษฐ์
34 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ 077402212
35 โรงเรียนบ้านดอนสน ท่าทอง กาญจนดิษฐ์
36 โรงเรียนวัดประสพ ท่าทอง กาญจนดิษฐ์
37 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ท่าทอง กาญจนดิษฐ์
38 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์
39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
40 โรงเรียนบ้านศิลางาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
41 โรงเรียนบ้านดอนหลวง ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
42 โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
43 โรงเรียนวัดอุทยาราม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
44 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
45 โรงเรียนวัดบ้านใน ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
46 โรงเรียนบ้านกงหนิง ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
47 โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์
48 โรงเรียนวัดวังไทร ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์
49 โรงเรียนบ้านคีรีรอบ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์
50 โรงเรียนบ้านหนองเปล พลายวาส กาญจนดิษฐ์
51 โรงเรียนบ้านปากกะแดะ พลายวาส กาญจนดิษฐ์
52 โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา พลายวาส กาญจนดิษฐ์
53 โรงเรียนวัดพ่วง พลายวาส กาญจนดิษฐ์
54 โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม ชลคราม ดอนสัก 0-7734-7136
55 โรงเรียนวัดชลคราม ชลคราม ดอนสัก
56 โรงเรียนบ้านเขาแค ดอนสัก ดอนสัก
57 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ ดอนสัก ดอนสัก
58 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน ดอนสัก ดอนสัก
59 โรงเรียนวัดท้องอ่าว ดอนสัก ดอนสัก
60 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก ดอนสัก (077) 371412
61 โรงเรียนบ้านเกาะแรต ดอนสัก ดอนสัก
62 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม ดอนสัก ดอนสัก
63 โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา ดอนสัก ดอนสัก
64 โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ดอนสัก ดอนสัก
65 โรงเรียนวัดสิงขร ดอนสัก ดอนสัก
66 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก
67 โรงเรียนบ้านน้ำฉา ดอนสัก ดอนสัก
68 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ดอนสัก ดอนสัก
69 โรงเรียนวัดคีรีวง ปากแพรก ดอนสัก
70 โรงเรียนบ้านคลองคราม ปากแพรก ดอนสัก
71 โรงเรียนบ้านคอกช้าง ปากแพรก ดอนสัก
72 โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ ปากแพรก ดอนสัก
73 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ปากแพรก ดอนสัก
74 โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี ปากแพรก ดอนสัก
75 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง ปากแพรก ดอนสัก
76 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 ปากแพรก ดอนสัก
77 โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม ไชยคราม ดอนสัก
78 โรงเรียนวัดนอก ไชยคราม ดอนสัก
79 โรงเรียนบ้านท้องนายปาน บ้านใต้ เกาะพะงัน
80 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา บ้านใต้ เกาะพะงัน
81 โรงเรียนบ้านหาดริ้น บ้านใต้ เกาะพะงัน
82 โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ บ้านใต้ เกาะพะงัน 077-377120
83 โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน เกาะพะงัน เกาะพะงัน
84 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ เกาะพะงัน เกาะพะงัน
85 โรงเรียนวัดสมัยคงคา เกาะพะงัน เกาะพะงัน
86 โรงเรียนบ้านศรีธนู เกาะพะงัน เกาะพะงัน
87 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ เกาะพะงัน เกาะพะงัน
88 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า เกาะเต่า เกาะพะงัน
89 โรงเรียนวัดสันติวราราม ตลิ่งงาม เกาะสมุย
90 โรงเรียนวัดคีรีมาส ตลิ่งงาม เกาะสมุย
91 โรงเรียนวัดคีรีวงการาม ตลิ่งงาม เกาะสมุย
92 โรงเรียนบ้านบางรักษ์ บ่อผุด เกาะสมุย
93 โรงเรียนบ้านบ่อผุด บ่อผุด เกาะสมุย
94 โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อผุด เกาะสมุย (077) 414549
95 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม บ่อผุด เกาะสมุย
96 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ บ่อผุด เกาะสมุย 0-7796-0181
97 โรงเรียนบ้านปลายแหลม บ่อผุด เกาะสมุย
98 โรงเรียนบ้านหน้าค่าย มะเร็ต เกาะสมุย
99 โรงเรียนบ้านดอนธูป ลิปะน้อย เกาะสมุย
100 โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข ลิปะน้อย เกาะสมุย 077423240
101 โรงเรียนวัดประเดิม หน้าเมือง เกาะสมุย
102 โรงเรียนวัดคุณาราม หน้าเมือง เกาะสมุย
103 โรงเรียนวัดกลาง หน้าเมือง เกาะสมุย (077) 424495
104 โรงเรียนบ้านอ่างทอง อ่างทอง เกาะสมุย
105 โรงเรียนบ้านเกาะพลวย อ่างทอง เกาะสมุย
106 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย อ่างทอง เกาะสมุย 421129
107 โรงเรียนวัดแจ้ง อ่างทอง เกาะสมุย (077) 421016
108 โรงเรียนบ้านแหลมหอย แม่น้ำ เกาะสมุย
109 โรงเรียนวัดภูเขาทอง แม่น้ำ เกาะสมุย
110 โรงเรียนทีปราษฏร์พิทยา แม่น้ำ เกาะสมุย
111 โรงเรียนบ้านซอย 2 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี 0-77355598
112 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี
113 โรงเรียนบ้านควนยูง ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี
114 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี 077355500
115 โรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี
116 โรงเรียนบ้านซอย 10 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี
117 โรงเรียนวัดแหลมทอง คลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี
118 โรงเรียนวัดนทีคมเขต คลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี
119 โรงเรียนวัดบุญบันเทิง คลองน้อย เมืองสุราษฎร์ธานี
120 โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง คลองน้อย เมืองสุราษฎร์ธานี
121 โรงเรียนเรืองดรุณีวิทยา ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
122 โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
123 โรงเรียนอนุบาลจอย ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
124 โรงเรียนธิดาแม่พระ ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
125 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
126 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย (อนุบาลสาวนสารภี) ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
127 โรงเรียนเทพมิตรศีกษา ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
128 โรงเรียนบ้านสันติสุข บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี
129 โรงเรียนบ้านโพหวาย บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี (077) 285603
130 โรงเรียนยุวศึกษา บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี 077-212968
131 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี (077) 273501
132 โรงเรียนวัดท่าทอง บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี
133 โรงเรียนวัดประสิทธาราม บางชนะ เมืองสุราษฎร์ธานี
134 โรงเรียนบ้านคลองสุข บางชนะ เมืองสุราษฎร์ธานี
135 โรงเรียนวัดโชติการาม บางโพธิ์ เมืองสุราษฎร์ธานี
136 โรงเรียนวัดบางใบไม้ บางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี 077-286739
137 โรงเรียนวัดบางกล้วย บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี
138 โรงเรียนวัดชลธาร บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี
139 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
140 โรงเรียนวัดกลางใหม่ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
141 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
142 โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
143 โรงเรียนบ้านสุชน มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
144 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
145 โรงเรียนบ้านท่าเพชร มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
146 โรงเรียนอนุบาลนลินี มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
147 โรงเรียนประถมตวงวิชช์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
148 โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
149 โรงเรียนสัมพันธศึกษา มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
150 โรงเรียนอนุบาลวิตรา มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
151 โรงเรียนวัดสมหวัง วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี
152 โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี
153 โรงเรียนอนุบาลบูรณประภา วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี
154 โรงเรียนบ้านบางชุมโถ วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี
155 โรงเรียนประดู่พิทยาคม วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี