กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชัยวัฒน์ บัลลพ์วานิช
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0872759566
อีเมล์ : chaiwat.banw@obec.moe.go.th