ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางร้องเรียน

    1) ผู้ปกครอง / บุคคลภายนอก ร้องเรียนด้วยตนเอง
   
    2) ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 077-297182

   
    3) ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์  สามารถคลิ๊กได้ที่       
        ==>   
FACEBOOK โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
        ==>   เว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
   
    4) หรือผ่านลิงค์ ร้องเรียนร้องทุกข์  
สามารถคลิ๊กได้ที่
        ==> 
 https://forms.gle/qKnxMN9FouFh2NVx6
   
    5) รับเรื่องร้องเรียน ผ่านตู้เสมารักษ์ (เขียนแล้วนำใส่ตู้ ที่จุดที่วางในบริเวณโรงเรียน)