อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

ภารหน้าที่ และอำนาจหน้าที่ของาถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด