ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการตัดสินการประกวดวาพระบายสี โครงการสร้างความเข้าใจเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ขอขอบคุณ คณะกรรมการ
   1) นางสุชิลา พงษ์พุ่ม       ครู คศ. 2  โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
   2) นายสุรชัย ลาชโรจน์     ครู คศ. 3  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
   3) นางสาวดุจกมล จินดาวงศ์ ครู คศ. 1  โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2565,10:58   อ่าน 313 ครั้ง